Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
1848/QĐ-PGDĐT19/11/2020Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnQuyết định thành lập hội đồng chấm thi học sinh giỏi Olympic tiếng Anh THCS cấp thành phố [...] Tải về
1847/QĐ-PGDĐT19/11/2020Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnQuyết định thành lập hội đồng coi thi học sinh giỏi Olympic tiếng Anh THCS cấp thành phố [...] Tải về
1844/QĐ-PGDĐT19/11/2020Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnQuyết định thành lập Hội đồng chấm thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thành phố năm học 2020 - 2021 Tải về
1843/QĐ-PGDĐT19/11/2020Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnQuyết định thành lập BTC Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thành phố năm học 2020 - 2021 Tải về
502/PGDĐT-CNTT23/11/2020Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnHướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 Tải về